de6.jpg

 

 

1905-1919。P14。黑色加盖,加盖于1902年德国普通邮票。中国币值单位为“分、元”。

 

1分(黑)/ 3芬尼(棕)

2分(黑)/ 5芬尼(绿)

4分(黑)/ 10芬尼(洋红)

10分(黑)/ 20芬尼(海蓝)

20分(黑)/ 40芬尼(黑、洋红)

40分(黑)/ 80芬尼(黑、红,玫红地)

0.5元(黑)/ 1马克(洋红)

1元(黑)/ 2马克(蓝)

1.5元(红)/ 3马克(黑紫)

2.5(黑)/ 5马克(红黑)

点赞(272) 打赏

微信小程序

微信扫一扫体验

立即
投稿

微信公众账号

微信扫一扫加关注

发表
评论
返回
顶部